Hoppa till innehåll

Resultattavla


Populärt innehåll

Visar innehåll med högsta anseende sedan 06/04/20 inom alla områden

  1. 1 poäng
    Väntade in i det sista med att posta detta då det är ett extremt tunt schema på grund av världens undergång som pågår för fullt.
  2. 1 poäng
    Jag har tänkt på “kvalitetsanalys”. Det man vill utvärdera (t.ex. en animeserie) består ju av ett antal faktorer eller aspekter. Vilka faktorer som spelar in är individuellt, och deras relativa värden är också individuellt. Tänk på t.ex. ett modernt TV-spel, låt säga ett JRPG. Två stora faktorer som många skulle titta på är story-och-design och gameplay. För person A kanske story är väldigt viktigt, så ett spel med bra gameplay kan inte få toppbetyg när karaktärerna är skräp. För person B kanske det omvända gäller; skräpkaraktärer drar ner betyget lite, men knappt märkbart. Person C kanske avskyr story i spel och tycker att spel inte ens ska ha story! En faktor kan ofta brytas upp i mindre faktorer. Faktorn “story-och-design” kanske innefattar karaktärer, miljöer, handling, dialog. “Karaktärer” kanske innefattar deras psykologiska utvecklingar så väl som deras design, medan “dialog” kan innefatta hur repliker skrivs och hur de framförs av röstskådespelare. Poängen är att det är en logisk, trädliknande hierarki. Exakt hur är upp till var och en, men hur jag börjat tänka på anime på sistone är att det består av tre stora faktorer: Första faktorn är grundplaneringen och manuset; jag kallar det för “stoffet”. En fantasyserie kanske är illa skriven, men man kan inte låta bli att tycka att magisystemet är fiffigt. Eller, en actionserie är tråkigt utförd men har en grundhandling som hade varit toppen i en bättre regissörs händer. Andra faktorn är den riktning som de kreativa ledarna vill ta stoffet i; jag kallar det för “visionen”. Samma manus kan i två olika ledares händer ge upphov till två mycket olika verk, beroende på vilken stämning de vill ha, vilken takt, vilken sorts musik, vilken design och så vidare. Tredje faktorn är hantverket, kvaliteten på arbetet som görs för att förverkliga visionen; jag kallar det för “implementationen”. I princip hur bra animationen, ljudsättningen och röstskådespelet är. (I sanningens namn flyter givetvis faktorerna ihop på flera sätt, till exempel hur aspekter av bildhantverket också kan falla under visionsaspekten. Det är svårt, kanske omöjligt, att skapa helt skarpt avskilda faktorer, men man får ta det som det är.) När jag hade skapat min egen hierarki, åtminstone ett utkast till en, så programmerade jag en helt ny “betygshjälpare”, med utgångspunkten att det ska vara enkelt att anpassa betygshjälparen till ens egna föredragna faktorer. Som en kompromiss mellan olika faktorer valde jag HTML och Javascript; betygshjälpen kan sparas ned till hårddisken och redigeras med vilket textprogram som helst, och “köras” i vilken någorlunda modern webbläsare som helst. Man definierar sin faktorhierarki i textformat direkt i HTML-filen, så genererar den en HTML-tabell med betygsmöjligheter. I stora slängar: Källkoden ger en tabell typ . Likt min förra betygshjälpare så utgår jag ifrån det teoretiska mittbetyget: 0 poäng överallt ger ett mittbetyg, t.ex. 5/10. Positiva poäng på faktorer (tänk: procent) höjer betyget, medan negativa poäng drar ner betyget. För att specificera hur viktiga faktorer är relativt varandra finns en möjlighet att ange en vikt (“[wght] 1”). Antag att “aaa” har vikt 1 och “aab” har vikt 2; då gäller att “aa” = (1/(1+2))“aaa” + (2/(1+2))“aab”, alltså att “aa” bestäms till 1/3 av “aaa” och 2/3 av “aab”. Standardvikten är 1. För att faktiskt sätta poäng så kan man definiera hjälpsamma menyalternativ (se rader med “[optn]”). Antingen kan man använda trevärdessystemet – där alternativ märks med symboler “-”, “=” eller “+” och antingen har effekten -100 %, 0 %, eller 100 % – eller ett valfritt poängsystem, där alternativ inleds med siffror och vars värde räknas om till en plus-minus-procentskala. Skala 1-10, 0-3, 1-100 fungerar alltsammans. Det är egentligen inte ett vidare komplicerat system, och jag hoppas att mitt färdiga system fungerar som förklaring i sig. Här är min nya betygshjälpare. Ett litet problem är dock den vanliga skalan 1-10, där 5 brukar sättas som gränsen mellan bra och dåligt, men den matematiska mittpunkten i skalan är ju egentligen 5,5, så det vet jag inte ännu hur jag ska hantera. Alltså, skalor som är icke-linjära, i princip. (Red.) Systemet kan alltså användas för vad som helst, inte bara anime, så om nån skapar en fiffig hierarki så är det ju något som kanske skulle vara trevligt att dela med sig av, och jag själv tar gärna feedback och fräscha idéer om animebetyg.
  3. 1 poäng
    man har inte köpt nå manga på svenska över 10+ år, så jag kollade vad som är aktuelt idag men det såg väligt dåligt ut + väldigt många nerlagda även one piece 😵 what the hell happen here! specielt nu när japan ska gå i anti-piracy manga.
Denna resultattavla är inställd på Stockholm/GMT+02:00
×