Hoppa till innehåll
Anime.se

Man fälld för barnporrinnehav pga mangabilder


Sceleris
 Share

Rekommenderade inlägg

Ni som ofta surfar på Sankaku Complex, Danbooru, 4chan och andra sajter där det förekommer erotiska eller pornografiska bilder föreställande minderåriga figurer ur manga och animé kan göra bäst i att knäppa upp gylfen i några minuter.

 

  Uppsala tingsrätt, i fall B 6344-09, beslutade den 30 juni 2010 att erotiska serieteckningar är olagliga om seriefigurerna ser ut att vara unga.

Så skriver en svensk mangaöversättare om när han härom månaden tilldelades 24 800 kr i böter för innehav av 51 nedladdade nakenbilder på japanska tecknade ungdomar. Uppsala tingsrätt ansåg att icke-existerande människors rättigheter väger tyngre än existerande människors frihet i detta makalösa åtal.

 

Mannen skriver:

  Jag kommenterade det i en tidigare tråd, men eftersom det inte framgår av domen [...] så handlade åtalet om bilder som var enkla nakenteckningar på seriefigurer. Det rör sig alltså INTE om några våldsamma penetreringsteckningar om folk trodde det. Helt enkla nakenteckningar på seriefigurer kvalar alltså som "pornografi".

Låt oss se vad polisen har att säga:

  Är tecknat eller animerat barnpornografi?
  Digitaliserade tecknade och animerade bilder och filmer som skildrar barn i pornografiska sammanhang är att betrakta som barnpornografi. Förbuden mot skildring och innehav gäller inte den som tecknar eller målar en sådan bild om den inte görs tillgänglig för andra.
   
  Är barnpornografisk text barnpornografi?
  Barnpornografisk text helt utan inslag av bild eller film betraktas i nuläget inte som barnpornografi. Det är alltså inte straffbart.

Låt oss se vad som står i lagtexten som de stödjer sig på(?):

  Den som skildrar barn i pornografisk bild, [...] gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan, [...] [främjar] handel med sådana bilder, eller innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild [...] döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.
   
  Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
   
  Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 år.

Den som läser på sidan kan även lägga märke till paragraferna under om "olaga våldsskildring", vilket vi återkommer till senare.

 

I Aftonbladet ger författaren och litteraturkritikern Carl-Michael Edenborg sin analys:

  Idén att en pornografisk bild i sig utgör ett övergrepp skapades av porrmotståndarna Andrea Dworkin och Catharine MacKinnon på tidigt 80-tal och har nått in i svensk lagstiftning via lobbyingorganisationen Ecpat.
   
  Barnporren utnyttjas allt oftare som retoriskt slagträ av politiker som Cecilia Malmström, Beatrice Ask och Thomas Bodström för att inkräkta på yttrandefrihet och medborgerliga rättigheter: barnporren motiverar övervakning, censur på internet, ökade befogenheter för polisen att arrestera och göra husrannsakningar.

Låt oss tänka på situationen:

1. Redan den som ser på barnporrbilder kan få dryga böter.

2. Det görs ingen skillnad på tecknade och otecknade bilder.

3. Sexualisering av ungdomar under 18 är en mångårig del av den japanska serie- och animationskulturen, vad man än må tycka om det.

 

Många har med dessa vändningar kriminaliserats i brott som saknar offer: inga existerande människor har kommit till skada. Lagstiftarna förstår uppenbarligen även detta själva, eftersom pornografiska textmässiga beskrivningar av övergrepp på barn är lagliga, fastän de "kränker" samma icke-existerande barn.

 

I och med detta bör vi även tänka på beskrivningen av "olaga våldsskildring". Vi bör förmoda att även "guro" (teckningar föreställande tortyr, lemlästning och annat groteskt) kan föranleda dryga böter, åtminstone om man visar dem för eller skickar dem åt någon annan.

 

Facebook-gruppen Stop comics censorship in Sweden! är tillägnad trådens ämne.

 

En sista uppmaning: Kryptera era datorer med väl valda lösenord. TrueCrypt till Windows, Mac OS X och Linux är en utomordentlig lösning. Jag citerar EU:s grönbok om principen om självkompromettering (självanklagelse): "Presumtionen för oskuld omfattar rätten att inte vittna mot sig själv, som består av rätten att tiga och rätten att inte behöva lägga fram bevis som riktar misstankarna mot en själv" och "Rätten att tiga gäller vid polisförhör och i domstol. Den tilltalade bör ha rätt att inte vittna och rätt att inte avslöja arten av sitt försvar före rättegången".

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Jag ville inte skriva det i huvudinlägget, men rösta på Piratpartiet. Det är det enda partiet idag som i grunden bygger på idéer om individens frihet -- eller åtminstone de enda som inte hunnit bryta mot sina principer.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Göran Widham har tagit del av domen och skriver läsvärt:

Tingsrättens resonemang (forts):
  Att det i detta fall inte är fråga om några dokumenterade sexuella övergrepp mot verkliga barn innebär inte att bilderna i sig inte är barnpornografiska. [...] Syftet med [barnpornografibestämmelsen] är inte enbart att skydda avbildade barn, utan också att skydda barn i allmänhet från kränkning (prop. 1997/98:43 sid. 79.) Varje företeende av en barnpornografisk bild utgör en straffvärd kränkning av barn i allmänhet. Lagens skyddsintresse får enligt dessa uttalanden anses omfatta både enskilda barn och barn i allmänhet.

Nu kommer vi till den springande punkten. Det offerlösa brottet. Barnpornografi är förbjudet i Sverige inte för att skydda de barn som avbildas, utan för att skydda någon slags idé om det skyddslösa barnet. Alltså kopplas inte brottet till något övergrepp, utan alla sexuella skildringar av barn även de som inget barn varit inblandade i framställningen av är olagliga.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Nu är jag varken insatt i lag eller i fallet riktigt, förutom att jag fick höra det här från en butiksanställd på SFBok. Det enda jag får i tanken på direkten är väl hur deras industri helt plötsligt hotas eftersom ja... det är ju svårt att bortse från unga flickor i manga. Hur påverkas dom av det här?

 

Har för mig att en av våra forummedlemmar som jobbar på SFBok, My, skulle skriva en text åt Expressen ang. ämnet inom dagarna, så kan väl vara värt att hålla ögonen öppna efter den.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Det är en sak om lagen stoppar rent pornografiska serier, men vad händer med t.ex. Dragon Ball? Serien stoppades ju i Finland på grund av anklagelse för barnpornografi. Det verkar stå något om detta på Wikipedia, om man nu bara kan lita på Googles översättning av stycket "Dragon Ball Suomessa".

 

Betyder detta att svenska boklådor som Adlibris och Bokus gör sig skyldiga till brott för att de säljer allt som ges ut i Sverige, USA, Storbritannien och Tyskland (samt i fallet Adlibris även allt som ges ut i Tyskland, Danmark, Norge och Finland) utan att sortera bort några verk? Jag ser att t.ex. Dragon Ball säljs av både Adlibris och Bokus (samt även av Science Fiction-bokhandeln).

 

Betyder detta att serier som Kalle Anka är olagliga i Sverige för att Knattarna (som uppenbarligen är minderåriga) springer runt utan byxor i serierna?

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Inte så konstigt att detta trams skulle nå sverige så småningom... och för 51 digitala bilder utan egentligt sex. Herregud, då är det egentligen inte värre än Ränessans-konst. Sen så är jag lite nyfiken hur de i huvudtaget kunde hitta de där bilderna på personens dator? Är det nu man ska börja oroa sig över att ens integritet är hotat på internet igen?

 

I och med detta bör vi även tänka på beskrivningen av "olaga våldsskildring". Vi bör förmoda att även "guro" (teckningar föreställande tortyr, lemlästning och annat groteskt) kan föranleda dryga böter, åtminstone om man visar dem för eller skickar dem åt någon annan.

Satt och tänkte på det också. Om man kan bli fälld för innehav av tecknade bilder på minderåriga med motivationen "att skydda barn i allmänhet från kränkning" så borde det väl egentligen inte vara någon skillnad alls när det kommer till tortyr, våldtäkt etc. Det är ju trots allt en "kränkning" mot hela människosläktet om någon blir torterad :surprised: Helt jäkla befängt.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Sen så är jag lite nyfiken hur de i huvudtaget kunde hitta de där bilderna på personens dator?
Föreslår att du tittar på den nämnda ansiktsbokslänken och klickar på "diskussioner". Läs sedan första inlägget i den enda diskussionen där.
Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Om man kan få sidan (Artknowledgenews.com) fälld för att sprida bilder på olagliga renässansmålningar kommer det säkert mycket fler protester från konstintresserade i hela världen. Domännamnet är registrerat av någon i Panama. Förmodligen strider det mot någon sekretesslagstiftning att skriva ut namn och adress på folk på ett öppet forum, så ni får själva använda "whois"-kommandot i Linux för att hitta uppgifterna. Någon som vet hur Panamas lagstiftning ser ut?

 

Eller kan man kanske få sidan fälld i utländsk domstol för att ha gjort bilderna tillgängliga i andra länder? Jag har för mig att det pratades om att Jyllandsposten skulle stämmas i Storbritannien för att Muhammedkarrikatyrer placerade på en dansk server kunde kommas åt från brittiska datorer.

 

Hur är det med bilder på nakna änglar i svenska kyrkor?

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Jag var nyfiken om hur resonemanget gick när man skulle anta lagen, så jag läste igenom proposition 1978/79:179. (Före 1980 fanns ingen uttrycklig lag mot barnpornografi.) Det här är några utdrag som jag tyckte var intressanta, angående varför de tyckte att teckningar skulle räknas med och vad diskussionen blev kring det.

 

(Kort förklaring av en som kuggade samhällskunskap: Regeringen tillsatte en utredning som tittade på forskning, resonerade kring frågan och framställde ett lagändringsförslag, och fick synpunkter på förslaget från relaterade organisationer, så kallade remissinstanser. Riksdagen tittar på förslaget och remissvaren och tar sitt beslut till lagändring baserat på det.)

 

Prop. 1978/79:179 Regeringens proposition

 

[...]

 

Som skäl för att kriminalisera också tecknade bilder har kommittén anfört att det inte kan uteslutas att levande modell har begagnats vid framställningen. Detta har kritiserats vid remiss­behandlingen. Å andra sidan har en del instanser ifrågasatt om inte även andra framställningar än bilder borde kriminaliseras.

 

Att nu utsträcka förbudet till annat än bilder och längre än vad kommittén har föreslagit kan enligt min mening inte komma i fråga. Jag delar Kommitténs uppfattning att även tecknade bilder med barnpornografiskt motiv bör omfattas av en förbudsregel. Som skäl för kriminalisering kan här i första hand åberopas att bilder av denna typ är kränkande för barn över huvud taget, inte bara för det barn som kan ha använts som modell. En straffbestämmelsen om barnpornografi bör alltså i princip gälla bilder av alla slag. Av särskild praktisk betydelse är givetvis bilder i tryckta skrifter, fotografiska bilder, däri inbegripet film samt bilder som förmedlas med TV-teknik eller videogram.

 

När det gäller frågan vad en bild skall föreställa för att falla inom det straffbara området anser jag i likhet med utredningen att straffbarheten inte bör begränsas till bilder där barn är inbegripna i handlingar som uppenbar­ligen har en sexuell innebörd. Med hänsyn till motivet för kriminaliseringen bör bestämmelsen också kunna gälla t. ex. pornografiska bilder där barn förekommer tillsammans med en eller flera vuxna personer som utför sådana handlingar.

 

[...] För att en bild av ett barn skall vara straffbar måste det fordras att den enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar är pornografisk. [...]

 

Bilaga 1: Betänkande av yttrandefrihetsutredningen

 

[...]

 

Ett motiv för åtgärder mot barnpornografi är den integritetsskada som kan uppkomma när barn medverkar vid tillkomsten av pornografiska alster. Oavsett om avbildandet -- vanligen med fotografisk metod -- försiggår med barnets samtycke, måste det anses innefatta en allvarlig kränkning av barnets integritet. Barnet kan normalt inte överblicka konsekvenserna.

 

I fråga om barnpornografins vidare effekter ger hittillsvarande forskning inte någon säker ledning. Det är knappast möjligt att lägga fram bevis i frågan huruvida barnpornografiska framställningar kan leda till resp. avleda från sexuellt övervåld mot barn. I varje fall ger tillgänglig kunskap om effekterna inte anledning att avslå från att kriminalisera barnpornografin om en sådan åtgärd anses påkallad av hänsyn till barnens integritet.

 

[...]

 

Utredningen har dragit slutsatsen att barnpornografiska framställningar i bild bör strafförläggas. Behovet av en motsvarande kriminalisering av skriftliga framställningar är mindre påtagligt. Konflikter med den konstnär­liga friheten är här också väsentligt svårare att lösa. Utredningen begränsar sig i sitt lagförslag till framställningar i bild.

 

En straffbestämmelsen om barnpornografi bör gälla bilder av alla slag. Av särskild praktisk betydelse är fotografiska bilder. Givetvis åsyftas även bilder framställda med elektromagnetiska eller andra tekniska metoder. Också tecknade bilder avses. Det kan inte uteslutas att levande modell används som ett led i produktionen av dem.

 

Avgörande för straffbarheten bör inte vara, huruvida barnet eller barnen är invecklade i uppenbara sexualhandlingar. Sådana fall tillhör visserligen dem som straffbestämmelsen främst bör riktas emot, men denna bör omfatta även fall där bilden ges sexuell innebörd genom barnets ställning eller åtbörder. Man kan väl tänka sig fall där ett barn, t. ex. genom speciella kameraarran­gemang, framställs på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften utan att barnet kan sägas ha deltagit i ett sexualbeteende vid avbildningen.

 

[...]

 

Särskilt yttrande av Per Unckel

 

[...] Ett ställningstagande till inskränkningar i tryckfriheten innebärande ett förbud mot barnpornografiska alster har nära samröre med framför allt pornografifrågor i allmänhet. Varje inskränkning av tryckfriheten -- hur oväsentlig den ur tryckfrihetssynpunkt än kan synas och hur angeläget det syfte som inskränkningar uppbärs av än må vara -- innebär ett brott mot den huvudprincip tryckfrihetslagstiftningen baseras på.

 

Utredningen hävdar att barnpornografin är ett klart avgränsat område. Man utgår därmed från att det motiv som anförs för att förbjuda spridning av skrifter med barnpornografiskt innehåll inte lika väl kan motivera inskränk­ningar på andra områden. Ett säkert underlag för en sådan slutsats saknas emellertid enligt min mening innan dess en närmare analys av kringliggande områden kommit till stånd. Det motiv utredningen baserar sitt förslag på, nämligen att barns integritet skadas om spridning av barnpornografiska alster tillåts skulle kunna tänkas vara tillämpligt också på andra av många som stötande ansedda skrifter.

 

[...]

 

Bilaga 2: Sammanställning av remissyttrandena

 

Många remissinstanser uppehåller sig vid frågan hur det straffbara området närmare bör avgränsas. [...] RÅ [riksåklagaren] anser att innebörden av lagtexten är oklar. [...] Man kan även fråga var gränsen för den kriminella handlingen skall dras. Enligt ordalydelsen förfar redan den straffbart som vid sitt skrivbord förfärdigar en teckning av ett barn i en sexuell situation och strax därpå förstör sitt alster.

 

[...]

 

Beträffande utredningens motiv för att tecknade bilder skall omfattas av lagstiftningen anför Stockholms tingsrätt att utredningen synes ha låtit en hypotetisk bevisvärdering få inverka på frågan vilka slag av teckningar som skall omfattas av den föreslagna lagen. Tingsrätten kan inte biträda ett sådant resonemang utan anser att den omständigheten att det inte kan uteslutas att levande modell används vid teckningar av ifrågavarande slag inte kan få medföra att teckning som tillkommit utan levande modell skall anses som otillåten. [...] Ett förbud bör därför -- i avvaktan på en fullständig utredning som avser hela pornografiområdet -- strikt begränsas till sådan framställning och spridning av barnpornografi som är kränkande och/eller skadlig för det enskilda barnet. Därmed skulle teckningar, som inte har levande förebild utan har framsprungit ur tecknarens fria fantasi falla utanför det straffbara området. Betraktad från denna utgångspunkt har den föreslagna lagtexten en alltför vid omfattning.

 

[...]

 

Författarförbundet finner det inte möjligt att objektivt knäcka den språkliga innebörden av uttrycket "Den som med bild av barn framställer sexuellt beteende". [...] Barnpornografi utan levande modell kan i huvudsak åstadkommas på två sätt: genom montage av i och för sig icke pornografiska fotografier eller genom fri teckning (motsvarande) "efter fantasi". Förordningens förslag innebär alltså att redan producerandet av ett [sådant] alster skall kriminaliseras. Härmed har man infört ett helt nytt tänkande i tidigare problematik [?] -- vilket blir desto mer uppseendeväckande som man inordnar denna kriminalisering i kapitlet om brott mot allmän ordning.

 

[...]

 

KLYS [Konst­närliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd] anför:

 

Utredningen presenterar inte något faktamaterial som bakgrund till sitt påstående att textmaterialet på nu aktuellt område är föga omfattande. Det kan vara riktigt som utredningen anför att behovet av kriminalisering av skriftliga framställningar är mindre påtagligt än när det gäller bild samt att konflikter med den konstnärliga friheten är svårare att lösa på textområdet. Utredningen har här dock stannat vid påståenden eller antaganden. Det kan emellertid inte godtagas, att man i detta viktiga sammanhang nöjer sig med så bräckligt underlag för de slutsatser som lagförslaget innefattar. Erfarenhe­terna från tillämpningen av äldre bestämmelser om pornografi är sådana att man måste iaktta största försiktighet och noggrannhet, innan man drar gränser mellan olika media.

 

Också Svenska fotografernas riksförbund är kritisk mot utredningsförslaget på denna punkt. Förbundet uttrycker sin förvåning över att man inte preciserar vad som avses med barn och samtidigt förbjuder alster som tecknade pornografiska bilder. Förbundet har svårt att förstå att man inte drar parallellen mellan fotografi och tecknad bild och därifrån till textframställning av pornografiska verk. Varför föreslår man inte att förbjuda dessa också, eftersom syftet måste vara antingen kommersiellt eller på något sätt sexuellt upphetsande. Det bör inte finnas några skillnader mellan sättet all välja kommunikationsform, dvs. text, bild eller film. Utredningen hänvisar till forskningen, men på forskningsområdet är det klart bevisat att rörliga bilder utövar en mycket stark påverkan på åskådaren. Däremot har inte forskningen alls påvisat motsvarande samband mellan stillbilder och textframställningar.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Jag hade för mig att det i USA kommits fram till att lolicon inte kan dömas som ett brott just eftersom ingen kommer till skada, och den eventuella möjligheten att det leder till brott (som vad jag vet inte är undersökt?) var inte nog för att väga upp yttrandefriheten. Det var nog delvis rätt.

 

The United States Supreme Court's ruling in Ashcroft v. Free Speech Coalition ruled that the Child Pornography Prevention Act of 1996 was facially invalid in prohibiting virtual or cartoon child pornography. However, the ruling stated that those types of images could, however, be prosecuted as obscenity under the Miller test. The Miller test is the same test used to determine whether photos or films of sexual depictions adults are obscene.
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_status_of_cartoon_pornography_depicting_minors#United_States

 

Man kan ju undra i hur många fall det inte skulle dömas som obscent. Ändå så verkar det som att de kommit lite längr ei utvecklingen än vad vi har.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Vad krävs för att som privatperson göra en polisanmälan mot exempelvis ett konstmuseum med gamla målningar av nakna barn, eller en kyrka med nakna änglar som ser ut som barn, i taket?

 

Eller för den delen, eftersom det är olagligt att helt enkelt SE en bild, en polisanmälan mot sagda museum och kyrkas samtliga besökare sedan lagen infördes för 3 veckor sedan?

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Det är nog ingen större idé att göra "roliga" polisanmälningar. Dombeslutet gäller bilder som "är till stor del av pornografisk natur, det vill säga ägnade att vädja åt sexualdriften". Ja, det skulle man kunna hävda om renässansmålningar, änglastatyer och Knattarna, men det kommer inte åklagarna att gå på. De ser att de inte är gjorda för att nån ska sitta och masturbera åt dem, vilket är just vad åklagarna inte tål. De tål inte att folk kan tända på saker som de själva tycker är frånstötande, oavsett om någon kommer till skada eller inte.

 

(Red.: Forts.) Polisanmälningar och sådant kommer nog snarare att väcka ett intresse att tydliggöra lagtexten, än att avskaffa det som är en lag som bygger på vissa individers privata moral och sexuella preferenser, tvingade på allmänheten.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Vad krävs för att som privatperson göra en polisanmälan mot exempelvis ett konstmuseum med gamla målningar av nakna barn, eller en kyrka med nakna änglar som ser ut som barn, i taket?
Några kommentarer:

- Det är olagligt att titta på dessa bilder, så om du skriver i din anmälan att du sett dessa målningar i kykan antar jag att du har begått ett brott. Om du inte sett bilderna är det dock näst intill omöjligt att känna till att de finns till. Föreslår därför att du skickar ett anonymt tips till ett poliskontor eller tingsrätt, så att inte domstolen får nys om att det var just du som såg på de där bilderna när anmälan skrevs.

- Enligt Dagens nyheter omfattas inte bilder som har ett konstnärligt värde. Vet inte riktigt vad som menas med "konstnärligt värde", men jag antar att konstverk som säljs på auktioner för miljontals kronor har ett konstnärligt värde. Mindre klart hur det är med fotografier av konstverk. Uppenbarligen har inte tecknade serier ett konstnärligt värde, för i så fall hade domen varit friande.

- Enligt Sceleris' citat tidigare i tråden verkar det som att endast bilder (och inte t.ex. statyer) är förbjudna. Men ett foto av en staty är en bild och måste väl därmed vara förbjuden?

Eller för den delen, eftersom det är olagligt att helt enkelt SE en bild, en polisanmälan mot sagda museum och kyrkas samtliga besökare sedan lagen infördes för 3 veckor sedan?
Enligt artikeln i DN verkar det som att man inte åker dit om man sett bilderna "av misstag". Om man t.ex. följer en länk till en sida utan att veta om att det finns barnpornografiskt material där, åker man inte fast. Av samma anledning borde man inte kunna åka fast om man gått in i en kyrka utan att veta vad det finns för målningar där.

 

En idé är kanske att leta rätt på bilder på sidor om olika kyrkor (t.ex. Storkyrkan i Stockholm -- finns minst en bild där). Man kan också testa att gå in i kyrkor och kolla vad det är för motiv på de vykort som brukar säljas där.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Hellre att vi skickar förslag på flera lagar a la FSM. Om det verkligt viktiga här är att barn kränks så kan vi nog komma på fler lagar som passar det kriteriet. Jag tycker det ska vara förbjudet att säga att barn är fula eller dumma.

 

Edit: Självklart oavsett om barnet i fråga faktiskt var med i dialogen eller hört det alls.

 

Som skäl för att kriminalisera också tecknade bilder har kommittén anfört att det inte kan uteslutas att levande modell har begagnats vid framställningen.

Det var då banne mig en bra grundval för en lag. Det kan ju ha varit ett offer inblandat.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Anmäl Tingsrätten för innehav?

Anmäl polisen, åklagaren och domaren för att ha tittat på bilderna?

Du menar att du skulle anmäla Uppsala tingsrätt (samt alla inblandade) för att de behandlat fallet där en man dömdes för innehav?

Exakt!

de innehar ju nu bilderna, vilket är brottsligt.

Och alla som såg bilderna under rättegången begick brott genom att titta på dem.

Och åklagarn. ja jävla. Han spred ju bilderna genom att visa dem för andra!

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

ok. Men om vi tar det såhär då?

Anmäl Tingsrätten för innehav?

Anmäl polisen, åklagaren och domaren för att ha tittat på bilderna?

 

Inte för att det är kul, utan för att belysa idiotin i lagen.

Var inte löjlig. Det finns ingenting olagligt i tingsrättens eller polisens agerande. Det här är inte läge för barnsligheter.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

ok. Men om vi tar det såhär då?

Anmäl Tingsrätten för innehav?

Anmäl polisen, åklagaren och domaren för att ha tittat på bilderna?

 

Inte för att det är kul, utan för att belysa idiotin i lagen.

Var inte löjlig. Det finns ingenting olagligt i tingsrättens eller polisens agerande. Det här är inte läge för barnsligheter.

Det är ju just det som det är.

Sedan den 1a juli i år är det olagligt att ens titta på en bild som kan benämnas som barnporr.

Det är alltså inte själva skapandet av bilden som är olagligt utan att sprida och/eller titta på den.

Och ingen står utanför lagen. Inte ens åklagare.

 

Är det något som är barnsligt så är det utformningen av denna lag.

 

 

Du har helt rätt i att det inte är läge för barnsligheter. Det är däremot läge att banka in i skallen på dem vilka galenskaper de faktiskt håller på med. Tankecensur! inser du hur allvarligt det är? Myndigheterna verkar uppenbarligen inte göra det.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Och ingen står utanför lagen. Inte ens åklagare.
Står det inte något någonstans om att vissa personer inte behöver följa riktigt alla lagar när de är i tjänst? T.ex. får polisen köra mot rött under en utryckning. Förmodligen finns det en lagparagraf någonstans som gör att anställda inom rättsväsendet tillåts använda dessa bilder i samband med att de behandlar ett fall som har med bilderna att göra.
Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Förmodligen finns det en lagparagraf någonstans som gör att anställda inom rättsväsendet tillåts använda dessa bilder i samband med att de behandlar ett fall som har med bilderna att göra.

 

Klart det finns. Dispens ges också om du t ex skriver en avhandling om barnporr.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

yttrandefrihets lagarna bedöms tydligen olika beroende på vad det gäller.

– Hellre fria än fälla, säger hon och påpekar att det mesta ska tillåtas enligt vår yttrandefrihetsgrundlag.

Hon förstår att refrängen där ”Heil Hitler” sjungs om och om igen kan verka stötande, men att texten måste ses i sin kontext.

 

"Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler.

 

Det var jag som födde tanken om ett stort och heligt krig,

 

som en gång för alla skulle ge oss fred i evig tid.

 

I ett rike utan judar, fritt från slödder, drägg och skan.

 

Där jag själv skulle bestämma över mina ljusa barn.

 

Heil Hitler, Det va väl inge fel med det va."

 

Men det är tydligen inte samma sak med sådant som kränker människor som faktiskt finns på riktigt.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Att anmäla åklagare, poliser som arbetar med barnpornografi och forskare som arbetar med ämnet, leder ingenvart. Lagmyndigheterna har dispens rakt av (det är ju en grundförutsättning för rättssamhället), andra har möjligheter att handskas med barnpornografi som bedöms från fall till fall.

10 b § [...] Även i andra fall ska en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.
Varje skildring av barn i pornografisk bild eller spridning av sådan bild är inte straffbar. Undantag görs för det fall att gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Frågan om gärningen är försvarlig skall, enligt vad som framgår av förarbetena, avgöras mot bakgrund av syftet med framställningen och det sammanhang i vilket den förekommer. Hänsyn till konstnärliga intressen, allvarligt syftande nyhetsförmedling och vetenskapligt arbete anförs i motiven som exempel på fall där ett spridande kan vara försvarligt (a. prop. s. 9 f.). För att en sådan bedömning skall komma i fråga skall bilden dock ingå som ett naturligt och befogat led i det sammanhang där den förekommer.

Översättarens påstående om att bilderna varit ett led i sitt kännande av japanska serier föll för döva öron i tingsrätten. Hade det varit vanlig barnpornografi hade det varit förståeligt: man måste inte känna till vanlig barnpornografi för att vara en kännare av vilken populärkultur som helst, eftersom barnpornografi inte är en del av den. Men erotisk uppskattning av japanska tecknade figurer har varit en stor del av mangafandom i många, många år. Hur många 14-åringar sitter inte idag med samlingar på tusentals sådana bilder?

 

Att anmäla dem som redan har lagens tillåtelse är fel väg att gå. Det belyser som mest lagtextens formuleringar, och inte grundproblemet: detta är en morallag med svag förankring i befolkningen. Det är många av oss som tycker att man självklart inte ska förbjuda brott utan offer och utan sociala konsekvenser.

 

Hur ska man belysa det? Ett sätt hade väl varit som idrougge skrev på IRC härom dagen: "[Anders H-J] föreslog att alla manganördar skulle anmäla sig. Det skulle bli som när bögarna sjukskrev sig för att de led av homosexualitet." Ett annat sätt är väl att diskutera och protestera kring fallet, så som vi gör. Skriva insändare, på bloggar, till ledamöter. Försöka få folk förbannade. Och rösta inte på riksdagspartier som stödjer straffbarhet för tankar.

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

Gäst
Detta ämne är nu stängt för ytterligare svar.
 Share

×
×
 • Skapa nytt...